Hjem

Edvard Wiggers Hansen

Brand- og førstehjælpskurser

 

Jeg tilbyder følgende virksomheds- og foreningskurser:

 

 

 

  • 3 timer kursus i elementær brandbekæmpelse.

 

  • 4 timers førstehjælp v. hjertestop.

 

  • 7 timers medborgerførstehjælp.

 

  • 12 timers førstehjælpskursus til personer med særligt ansvar.

 

  • 3 timers opdateringsuddannelse af Førstehjælp ved hjertestop.

 

  • 3 timers opdateringsuddannelse af Livreddende Førstehjælp.

 

----

 

Alle kurser kan udvides og målrettes til den enkelte virksomhed/ forening.

Jeg underviser primært i Storkøbenhavn.

 

Der udstedes kompetencegivende bevis fra Dansk Førstehjælpsråd, med 2 års gyldighed.

 

Kurser i brandbekæmpelse og førstehjælp til børn og voksne

 

Kan I slukke en brand, inden den spreder sig?

 

Har I vedligeholdt jeres førstehjælps kursus?

 

Kan I hjælpe hvis der sker en ulykke?

 

Edvard Wiggers Hansen

Indsatsleder Brand

 

Førstehjælpsinstruktør

Certificeret af Dansk Førstehjælpsråd